Domy drewniane
Just another WordPress site

Mury sciskane mimosrodowo.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Mimośrodowe ściskanie ścian występuje w ścianach zewnętrznych w przypadku nieosiowego obciążenia od stropów oraz w nośnych ścianach wewnętrznych, na których opierają się stropy o rozpiętościach różniących się między sobą więcej niż 20%. W kilkukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych o stropach żelbetowych, ściany zewnętrzne murowane opierają się zwykle w kierunku poziomym na podporach nieprzesuwnych. Dla murów o grubości 24 cm z bloków gazobetonowych maksymalna odległość między stężeniami przy stropach żelbetowych wynosi 12 m. Dla innych drobnowymiarowych betonowych elementów ściennych odległości te są przeważnie większe. Przy takim założeniu ściany zewnętrzne na przestrzeni między poziomymi stropami żelbetowymi powinno się rozpatrywać jako belki lub płyty utwierdzone w stropach i obciążone mimośrodowo. Przy przyjęciu takiego schematu statycznego, obliczenie naprężeń w przekrojach ściany napotyka jednak na poważne trudn ości i dlatego powszechnie przyjmuje się schemat uproszczony, wg którego stropy uważa się za nieprzesuwne podpory przegubowe, a ściany rozpatruje się jako belki lub płyty zakończone w poziomie każdego stropu przegubem, umieszczonym w połowie grubości stropu każdej kondygnacji. Największe naprężenia przy ściskaniu mimośrodowym występują w przekrojach filarów międzyokiennych na poziomie dolnej powierzchni nadproża i górnej powierzchni podokiennika. Położenie tych przekrojów przyjęto określać: a) na wysokości równej 0,7 wysokości kondygnacji, gdzie działa większy moment zginający równy Mg = 0,7 M gdzie M moment zginający w osi stropu, b) na wysokości równej 0,3 wysokości kondygnacji, gdzie Md =0,3 M Moment w tym przekroju jest wprawdzie znacznie mniejszy niż w przekroju górnym, lecz naprężenia sumaryczne mogą być równie wysokie jak w przekroju górnym, wskutek uwzględnienia ciężaru własnego filaru, który przy sprawdzaniu naprężeń w przekroju górnym pomija się. Naprężenia w przekroju mimośrodowo ściskanym oblicza się wg metody obciążeń niszczących. Maksymalna wartość mimośrodu eo nie powinna przekraczać połowy odległości osi głównej od krawędzi więcej ściskanej. [patrz też: inbud faro, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, karma wolfsblut ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: inbud faro karma wolfsblut wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej