Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Tworzywa sztuczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Tworzywa sztuczne, a w szczególności tworzywa termpoplastyczne, należy wiercić przy posuwie możliwie największym, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo przekroczenia temperatur krytycznych tworzywa skrawanego, ponadto powiększa wydajność wiercenia. Zagadnieniem ważnym jest dobór kąta wierzchołkowego 2 z. Stosuje się w tym przypadku następującą ogólną zasadę: mały kąt 2 z — dla wiercenia przelotowego lub dla wierteł o małych średnicach, duży kąt 2 z — odwrotnie. Podczas wiercenia laminatów z kierunkiem posuwu prostopadłym do warstw, kąt wierzchołkowy 2 z = 50+70 0 , natomiast podczas wiercenia równolegle do warstw 2z 120+140 0 , a nawet, 1800 Wiercenie odbywa się z reguły bez chłodzenia. Skrawając z chłodzeniem, stosuje się przede wszystkim sprężone powietrze. Dobrym sposobem doprowadzania sprężonego powietrza jest podawanie go na ostrze przez otwór w wiertle. Tworzywa o małej nasiąkliwości, np. polichlorek winylu, można wiercić pod powierzchnią wody. Wykrawanie otworów Dla większości tworzyw sztucznych otwory o średnicy do 20 mm wierci się przy jednym przejściu roboczym wiertła, od 20 do 40 mm przy dwu przejściach lub wierci się i pogłębia, natomiast dla otworów o średnicach powyżej 40 mm zaleca się stosowanie wykrawania (trepanowania). Wykrawanie tworzyw sztucznych stosuje się do przedmiotów o grubości do 15 mm, w przedmiotach o grubości powyżej 20 mm otwory wykrawane wykazują z reguły lekką stożkowość. Duże otwory w przedmiotach o grubości większej, niż 30 mm, wykonuje się przez wycinanie piłą taśmową. Przyrząd do wykrawania otworów. Czop prowadzący jest konieczny w przypadku wykrawania otworów dokładnych lub przypadku wykrawania otworów o dużych średnicach. Gdy urządzenie do wykrawania ma czop prowadzący, powinno mieć ponadto sprężynę dociskającą. Po wykonaniu wykrawania, podczas ruchu urządzenia w kierunku przeciwnym do kierunku posuwu, sprężyna ta dociska wycięty krążek i zapobiega jego ruchowi. W przeciwnym razie powierzchnie wykrawanego otworu mogłyby ulec zarysowaniu a krawędzie zeszczerbieniu. [patrz też: deski na elewacje, deski tarasowe, osuszacze powietrza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Tworzywa sztuczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Podczas frezowania tworzyw sztucznych, proces tworzenia się wióra z warstwy skrawanej przebiega inaczej w przypadkach skrawania narzędziami ostrymi, przytępionymi i tępymi. Podczas frezowania wypustów w fenolowych laminatach papierowych ostrym frezem tarczowym trójstronnym wytwarzają się wióry nieciągłe w kształcie walcowych zwijek. Wraz ze wzrostem zużycia ostrzy zaczynają pojawiać się wióry członowe (schodkowe) i odpryskowe. Gdy wzrośnie do 0,4+0,6 lam, zasadnicza masa zdejmowanych wiórów składa się z wiórów odpryskowych, nieraz bardzo drobnych, oraz dużej ilości pyłu. Siły skrawania Rozkład siły skrawania P na składowe: obwodową Pz, promieniową Pu i osiową PZ oraz kierunki tych składowych są takie same, jak w przypadku obróbki metali skrawaniem. Stosowane są również dwa układy odniesienia sił: 1) układ odniesienia związany z każdym ostrzem freza (siły Pz, Pu, Pr), 2) układ odniesienia związany z frezarką (składowa osiowa Q, pionowa S i posuwowa R). 92 Wpływ warunków frezowania i elementów geometrycznych ostrzy na siły skrawania rozpatrzono na przypadku frezowania walcowego fenolowego laminatu papierowego. Wpływ prędkości skrawania w zakresie v 150+1300 m/min jest niewielki. Siłę obwodową i składową posuwową R można obliczyć z wzorów: PZ 38,3 • V—0,05 [kG] R = 29,1 • c-0,04 [kG] gdzie v — prędkość skrawania w m/min. Zależność składowych siły skrawania od posuwu w zakresie p 0,154-1,0 mm/ostrze. W przypadku frezowania współbieżnego, siły składowe PZ i R można obliczyć z wzorów: 42,9 [kG] R = 34,4 • [kG] gdzie p — posuw w mm/ostrze. Natomiast dla frezowania przeciwbieżnego odpowiednie wzory przyjmują postać: = 43,1 • P0,34 [kG] R 40,3 • [kG] [hasła pokrewne: deski na elewacje, deski tarasowe, osuszacze powietrza ]

Comments Off

« Previous Entries