Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Frezowanie przezroczystego azotanu celulozy

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Ciepło i temperatura w procesie frezowania. Podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych frezem kątowym o hp =0,40+0,45 mm zauważono w obszarze skrawania zmianę koloru tworzywa z ciemnobrunatnego na czerwono-brunatny. Zmiana ta świadczy o przypaleniu powierzchni tworzywa. Podobną zmiane koloru zaobserwowano podczas frezowania tego samego materiału frezem tarczowym trójstronnym o hp 0,45+0,50 mm. W danych przypadkach dopuszczalna wielkość starcia hp na powierzchni przyłożenia wynosiła więc odpowiednio 0,40+0,45 mm i 0,45+0,50 mm. Frezy o takich wartościach hp zapewniały uzyskanie 4+5 klasy chropowatości powierzchni. Podobnie jak dla innych sposobów obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, również dla frezowania brak jest bliższych danych, dotyczących przebiegu zjawisk cieplnych, zachodzących podczas skrawania. W literaturze spotyka sie natomiast informacje o temperaturach skrawania. Największy wpływ na temperaturę skrawania ma prędkość skrawania. Zależność t f(v) dla walcowego frezowania fenolowego laminatu papierowego w zakresie prędkości skrawania 150+1300 m/min. Znaleziona zależności można wyrazić wzorami: w przypadku pomiarów metodą elektrody pojedynczej t— 49,7 0,30 [OC] w przypadku pomiarów metodą ostrza składanego t 32 , 3 • vo fenolowych laminatów papierowych i 0 70+80 0 C wyższe od temperatur zmierzonych podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych. Zwiększenie prędkości skrawania 10 razy powoduje około dwukrotne zwiększenie temperatury. Zależność temperatury skrawania od posuwu w zakresie 0,05+1 mm/ostrze podczas współbieżnego frezowania walcowego fenolowego laminatu papierowego, wykreśloną na podstawie pomiarów metodą elektrody pojedynczej. Odpowiednie wzory mają postać: 005 0/0 0,20 030 450mm/ostrze w przypadku frezowania z prędkością skrawania 150 m/min [CC] — w przypadku frezowania z prędkością skrawania 670 m/min t = 385 [oc]. [hasła pokrewne: Domy prefabrykowane, Domy z drewna, domy z drewna cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Frezowanie przezroczystego azotanu celulozy

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Wszystkie trzy przedstawione frezy służą do wykonywania rowków, odsadzeń materiału itp. Można również, ze względu na małą szerokość frezowania, przecinać tworzywa sztuczne. Wykazują one jednak w tym zastosowaniu zasadniczą wadę: nie można nimi przecinać tworzyw o znacznej grubości. Ponadto mają one dużą szerokość frezowania, a w związku z tym dają duży opad materiału i mają duże zapotrzebowanie mocy. W Związku Radzieckim zastosowano do frezowania tworzyw sztucznych specjalnie skonstruowane frezy składane. Frezy tej grupy mają następujące zalety: I) uniwersalność, przejawiającą się przede wszystkim w tym, że poszczególne ostrza (noże) można wyjmować, wstawiając w ich miejsce inne; w ten sposób frez składany może w zależności od potrzeb być frezem walcowym, tarczowym, kątowym, kształtowym oraz służyć do przecinania, 2) możliwość ostrzenia poszczególnych noży osobno (po wyjęciu z korpusu), co znacznie upraszcza proces ostrzenia, 3) możliwość wymiany noży i regulacji ich położenia we frezie, bez potrzeby zdejmowania freza z frezarki, 4) dużą sztywność, 5) prostą obsługę. Do wad zaliczyć można: 1) dość duże rozmiary (minimum D 100*150 mm), 2) ograniczona do 50—60 mm głębokość frezowania. Jest to szczególnie istotne podczas przecinania oraz frezowania jako frezem tarczowym. Frez składany, uniwersalny z dwoma nastawnymi ostrzami. Minimalne i maksymalne szerokości frezowania wynoszą odpowiednio: 4 i 70 mm. Noże nie są umieszczone promieniowo w korpusie. Kąty przyłożenia i natarcia w układzie ustawczym mają wartości (rys, 7.25); au = a —p gdzie: au — kąt przyłożenia w układzie ustawczym, — kąt natarcia w układzie ustawczym, a — kąt przyłożenia w układzie wymiarowania, — kąt natarcia w układzie wymiarowania, ep — kąt zmieniający wartości kątów a i 7, zależny od przesunięcia e noża i średnicy D freza; dla punktu ostrza freza na średnicy p i o przesunięciu e: sin [hasła pokrewne: Domy prefabrykowane, Domy z drewna, domy z drewna cena ]

Comments Off

« Previous Entries