Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Powiększenie posuwu

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Z badań wynika, że powiększenie posuwu od 0,1 do 0,4 mm/obr wpływa nieznacznie na temperatury skrawania. Pomiary, na których podstawie uzyskano powyższą informację, przeprowadzono za pomocą termopary, umieszczonej w specjalnie wykonanym rowku na wiertle. Do pomiaru temperatur skrawania podczas wiercenia można również zastosować metodę elektrody pojedyncze. Wiertła. Wiertła do obróbki tworzyw sztucznych są wykonane najczęściej ze stali szybkotnących. Wydajne wiercenie otworów w tworzywach trudnoskrawalnych jest możliwe jednak jedynie przy użyciu wierteł o ostrzach z węglików spiekanych. Według danych, najwydajniejsze w przypadku wiercenia tworzyw trudnoskrawalnych są wiertła o ostrzach diamentowych. Informacje, dotyczące konstrukcji wierteł do tworzyw sztucznych, można sformułować następująco: Z uwagi na to, Że siły skrawania podczas wiercenia tworzyw sztucznych są znacznie mniejsze, niż dla metali, istnieje korzystna możliwość znacznego zwiększenia przekrojów poprzecznych rowków wiórowych, przede wszystkim kosztem grubości rdzenia wiertła. Wskutek dużego, sprężystego odkształcania się tworzyw pod działaniem ostrzy wiertła, występują duże siły tarcia pomiędzy wiertłem a ściankami otworu, dlatego też wiertła do tworzyw sztucznych powinny mieć zbieżność w kierunku uchwytu kilkakrotnie większą od zbieżności wierteł do metali, a więc 0,4+0,5 mm na każde 100 mm długości. Również z tego samego powodu średnica wiertła powinna być odpowiednio większa od średnicy nominalnej otworu. Różnica wymiarów między średnicą wiertła a średnicą otrzymanego otworu zależy od wielu czynników: rodzaju tworzywa sztucznego, parametrów skrawania, elementów geometrycznych wiertła i in. Np. podczas wiercenia otworów w fenolowych laminatach tkaninowych, drzewnych i papierowych różnica ta powinna wynosić 0,05+0,1 mm. Wszystkie wiertła mają charakterystyczne szerokie, polerowane rowki wiórowe oraz łysinki o małej szerokości. [patrz też: deski na podbitkę, domek narzędziowy, domki holenderskie  ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Powiększenie posuwu

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Małe opory skrawania, występujące przy obróbce tworzyw sztucznych, dają możność rozległego stosowania do obróbki otworów różnych kształtowych wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy, które mogą być narzędziami stopniowanymi lub składanymi (zespołowymi). Każdym z takich narzędzi można wykonać kilka 7abiegów obróbkowych, ponadto Stosowanie ich prowadzi do oszczędności w zużyciu stali szybkotnących. Wiertarki Do wiercenia tworzyw sztucznych można stosować zarówno wiertarki do drewna, jak i do metali. Są to najczęściej obrabiarki uniwersalne. W produkcji masowej wprowadza się specjalne pneumatyczne jednostki wiertarskie. Narzędzia do wykonywania otworów w tworzywach mają znormalizowane części chwytowe, nie potrzeba więc dokonywać adaptacji wiertarki w zakresie mocowania narzędzi. Wiertarki, przystosowane do wiercenia tworzyw sztucznych, powinny mieć zainstalowane dobrze działające urządzenia wyciągowe. Ponieważ siły skrawania podczas wiercenia tworzyw sztucznych są znacznie mniejsze, niż w przypadku wiercenia metali, silnik wiertarki do metali jest niedociążony. Aby zmniejszyć pobór mocy biernej, należy wymienić istniejący silnik na odpowiednio dobrany o mniejszej mocy. Usuwanie wiórów, pyłu i gazów Podobnie jak podczas obróbki skrawaniem innymi sposobami, również podczas wiercenia, rozwiercania i pogłębiania wydzielają się pyły i gazy szkodliwe dla zdrowia pracowników, niszczące obrabiarkę i stwarzające niebezpieczeństwo wybuchu. Zagadnienia technologiczne Zasady projektowania procesów technologicznych przedmiotów z tworzyw sztucznych na wiertarkach są takie same, jak w przypadku wiercenia metali. Jednak w niektórych szczegółach procesy takie różnią się między sobą dość znacznie. Zapobieganie anomaliom, powstającym w pobliżu krawędzi otworów wierconych, może odbywać się przez stosowanie: 1) podkładek zabezpieczających, 2) odpowiednich warunków skrawania, 3) wierteł o odpowiednich elementach geometrycznych ostrzy, 4) odpowiednich zabiegów technologicznych. [hasła pokrewne: deski na podbitkę, domek narzędziowy, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries