Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski podłogowe’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Z uwagi na uzyskanie możliwie wysokiej wytrzymałości przy niskim ciężarze objętościowym oraz możliwość wcześniejszego rozdeskowania konstrukcji zaleca się stosować cementy portlandzkie marek wyższych, tj. 350 i 400. Nie należy dążyć do zwiększenia wytrzymałości betonu jamistego w drodze zwiększenia ilości cementu, ponieważ wzrasta jego ciężar objętościowy i maleje wartość termiczna ściany. Według niemieckiej normy DIN 4322 ilość cementu w betonach jamistych nie powinna przekraczać 200 kG/mS. Ilość stosowanej wody do zarobu betonów jamistych ma poważny wpływ na wytrzymałość i jakość betonu. W każdym przypadku ilość wody powinna być każdorazowo ustalona doświadczalnie przez laboratorium na budowie. Kruszywa porowate wymagają przed wymieszaniem ich z zaczynem cementowym nasycenia wodą, aby nie odciągały wody zaczynowej. Norma DIN 4232 rozróżnia cztery marki betonu jamistego B20 *), B30, B50 i Bso, przy czym jako markę betonu okre śla się wytrzymałość na ściskanie kostek próbnych o wymiarach 20 X 20 X 20 cm po 28 dniach twardnienia. W Związku Radzieckim stosuje się betony jamiste marek: 25, 35 i 50. Marki wyższe niż 75 i 100 mogą być stosowane tylko za specjalnym zezwoleniem. Według projektu normy przewiduje się dla ścian konstrukcyjnych marki betonu: 25, 50, 70, 90 i 110, a dla ścian wypełniających: 15 i 25. Ciężar objętościowy betonów jamistych zależny jest od ciężaru objętościowego kruszywa, wielkości frakcji, zawartości zaczynu itp. Ciężar ten waha się w dość szerokich granicach 1100+1900 kG/m3. Skurcz betonów jamistych jest tym większy, im frakcje kruszywa są drobniejsze. Według badań niemieckich skurcz betonu jednofrakcjowego z kruszywa ceglanego jest większy od skurczu betonów zwykłych jednofrakcjowych. Betony z tłucznia kamiennego i żwiru wykazują natomiast wg badań radzieckich skurcz 1,5 raza mniejszy od skurczu betonów zwykłych. Ta własność betonów jamistych pozwala na wykonywanie ścian bez dylatacji do 15 m. [więcej w: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deskia na boazerią ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski podłogowe’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Klasyfikacja ścian monolitycznych. Ściany monolityczne betonowe można podzielić ze względu na rodzaj użytego do ich konstrukcji betonu oraz sposobu wykonania na trzy rodzaje: a) ściany monolityczne z betonu zwykłego ubijanego lub wibrowanego, b) ściany z betonu zwykłego wylewanego między płytami ocieplającymi, c) ściany z betonu jamistego. Ściany monolityczne z betonu ubijanego zwykłego mają duży współczynnik przewodzenia ciepła i dlatego nie nadają się do wykonywania ścian zewnętrznych. Ściany betonowe wylewane między płytami ocieplającymi 2) umieszczonymi z jednej lub obu stron stosowane są do budowy ścian zewnętrznych w wielokondygnacyjnych budynkach wykonywanych w deskowaniach przestawnych, najczęściej ażurowych. Ściany z betonu jamistego wykonywane są w deskowaniach przestawnych, przy czym do betonu stosuje się zarówno kruszywo ciężkie (żwir, tłuczeń), jak również i lekkie (żużel pumeksowy, tufy, gruz ceglany itp.) Ściany monolityczne z betonu ubijanego lub wibrowanego. Ściany takie stosuje się z reguły do budowy ścian piwnicznych, murów oporowych itp. i to tylko wtedy, gdy na miejscu budowy lub w bliskim jej sąsiedztwie znajduje się odpowiedni żwir. O ile ściany betonowe w stanie zawilgoconym nie są narażone na działanie mrozu, można je wykonywać z betonu zwykłego marki 80 przy dopuszczalnym naprężeniu na ściskanie Od = 20 kG/cm2 albo z betonu marki 120 przy dopuszczalnym naprężeniu na ściskanie Od = 30 kG/cm2. We wszystkich innych przypadkach, zwłaszcza gdy ściana wilgotna narażona jest na działanie mrozu, należy stosować beton zwykły marki co najmniej 160. W ostatnich latach rozpowszechniły się na budowach warszawskich przestawne deskowania stalowe oparte na wzorach angielskich. Normalne elementy deskowania mają wymiar 66XIOO cm i ciężar ok. 30 kG. Przy wykonaniu naroży stosuje się elementy narożne zewnętrzne i wewnętrzne oraz blachy regulujące. Elementy po ustawieniu usztywnia się dodatkowo kątownikiem biegnącym na 3/4 wysokości ustawionego deskowania. Po zabetonowaniu pierwszej warstwy ściany, już następnego dnia w okresie letnim demontuje się elementy deskowania i podnosi je do góry, opierając je dołem na ściągaczach a górą usztywniając łapami stalowymi. Długość ściągaczy i łap dostosowana jest do trzech grubości muru: 25, 38 i 51 cm. Dla nadania efektownego wyglądu zewnętrznego murom cokołowym powyżej powierzchni terenu rozpowszechniły się na budowach warszawskich deskowania przestawne z blachy falistej . W wyniku stosowania tych deskowań otrzymuje się falistą powierzchnię betonowego cokołu. Przy wykonaniu ścian obowiązują wymagania określone normą. [więcej w: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deskia na boazerią ]

Comments Off

« Previous Entries