Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski na podłogę’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Łączenie przewodów wodociągowych z przyborami kanalizacyjnymi, bez zamknięcia uniemożliwiającego przepływ odwrotny, jest zabronione. Hydranty pożarowe umieszcza się przy zewnętrznych drzwiach i na podestach klatek schodowych, jak również w przejściach i korytarzach. Instaluje się je na wysokości 1,5 m od podłogi i umieszcza się w specjalnych szafkach wraz z łącznikami, wężami i prądownicami. Zgodnie z przepisami, wszystkie części domowej instalacji wodociągowej powinny być wykonane z materiałów nie wpływających na jakość wody. Przewody wodociągowe mogą być wykonywane z rur żeliwnych kielichowych i stalowych obustronnie ocynkowanych lub z rur stalowych czarnych z ochronną powłoką przeciwkorozyjną albo z rur z odpowiednich materiałów zastępczych. [patrz też: deski na podłogę, osuszacze powietrza, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na podłogę’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Określenie obliczeniowej ilości wody na podstawie ilości przyborów sanitarnych. Obliczeniową ilość wody można określić na podstawie liczby i rodzaju przyborów sanitarnych zaopatrywanych w wodę, w których wydatek można sprowadzić do jednostek obciążenia instalacji wodociągowej, tj. równoważników rozbioru, a następnie wydatki te zsumować. Jako jednostkę obciążenia instalacji wodociągowej przyjęto ilość wody wypływającej z typowego zaworu czerpalnego umieszczonego przy zlewie kuchennym, wynoszącą 0,2 lisek. Dla tego przyboru wspomnianą jednostkę obciążenia JO przyjęto jako l i ustalono w stosunku do niej równoważniki dla wszystkich innych przyborów, (np. natrysk o rozbiorze 0,2 lisek będzie miał JO również równą 1; wanna 0,3 lisek JO = 1,5 itd. ) Jeśli znane są jednostki obciążenia różnych punktów czerpalnych zaopatrujących w wodę poszczególne przybory sanitarne, można jednostki te zsumować i uwzględniając niejednoczesne pobieranie wody z punktów czerpalnych, określić obliczeniowy przepływ wody wg wzoru . [podobne: Domy prefabrykowane, domki holenderskie, deski na podłogę ]

Comments Off

« Previous Entries