Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Sciany betonowe wylewane miedzy plytami ocieplajacymi.

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

W ścianach tego typu beton spełnia zadanie przenoszenia obciążeń, a jedna lub dwie warstwy płyt zapewniają potrzebną izolację termiczną ściany. Ponadto płyty te wykorzystane są jednocześnie jako deskowanie dla betonowania ściany. Jako ocieplenie stosuje się płyty gazobetonowe, pianobetonowe i inne, które jednocześnie stanowią podłoże pod tynk albo gotową fakturę wewnętrzną lub zewnętrzną ściany. Spośród znanych za granicą systemów wymienić należy: a. System Mono stosowany w Austrii, w którym płyty izolacyjne mocowane są do pionowych krawędziaków deskowania za pomocą strzemion z drutu ocynkowanego. b. System Weser stosowany również w Austrii, polegający na montowaniu ścian z gotowych płyt izolacyjnych połączonych po. dwie za pomocą betonowych klocków z wkładką stalową w jeden element przestrzenny, który po ustawieniu wypełnia się betonem. Elementy te są wystarczająco stateczne, wobec czego nie wymagają żadnego deskowania w czasie wypełniania betonem. c. System szwdzki, polegający na stosowaniu ażurowych deskowań przestrzennych, w których od strony zewnętrznej ustawia się płyty gazobetonowe, a od strony wewnętrznej znajduje się szczelne deskowanie ze sklejki o grubości 10 mm. Płyty gazobetonowe lekko przytwierdza się do deskowania gwoździami lub paskami bednarki, a następnie montuje się zbrojenie ściany (przy budynkach wielokondygnacyjnych) oraz ustawia się wspomniane wyżej wewnętrzne deskowanie. Po zmontowaniu zbrojenia betonuje się odcinek ściany. W Polsce podobny system wykonywania ścian z gipsobetonu wylewanego między dwa rzędy ścianek z płyt gipsowych, stanowiących jednocześnie gotową fakturę zewnętrzną i wewnętrzną, został zastosowany po raz pierwszy w budynku doświadczalnym na Żoliborzu w Warszawie. Do wykonania ścian zastosowano deskowanie ślizgowe przesuwane za pomocą podnośników hydraulicznych. Zaletą wyżej opisanych ścian jest to, że grubość betonu konstrukcyjnego może być ograniczona tylko do wymagań statycznych, praktycznie 1015 cm przy wielokondygnacyjnych budynkach. Obustronna izolacja cieplna, stanowiąca jednocześnie deskowanie dla betonu, zapewnia dobre warunki cieplnowilgotnościowe zarówno zimą jak i latem przy odwrotnych kierunkach przepływu ciepła i pary wodnej. [więcej w: deski elewacyjne, Deski tarasowe sprzedaż internetowa, deski na taras ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Sciany betonowe wylewane miedzy plytami ocieplajacymi.

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Współczynnik rozszerzalności liniowej betonów jamistych jest mniejszy niż dla betonu zwykłego wg danych niemieckich wynosi ok. 0,000008. Odporność na zamrażanie jest wystarczająca i beton jednofrakcjowy, z wyjątkiem betonu z niektórych rodzajów wapieni porowatych, wytrzymuje bez widocznych zniszczeń tę samą ilość cykli co i mur z cegły. Współczynnik przewodzenia ciepła dla betonów jednofrakcjowych zależny jest od rodzaju i frakcji kruszywa oraz od ciężaru objętościowego i wilgotności betonu. Nasiąkliwość betonów jamistych jako tworzywa o otwartych porach jest duża i wynosi ok. 25% . Z tych względów beton ten nie może być stosowany do budowy fundamentów i ścian znajdujących się w wodzie lub narażonych na silne działanie wilgoci. W ścianach zwykłych budynków mieszkalnych absorpcja wilgoci jest bardzo mała i wynosi nie więcej niż 3% przy ścianach nietynkowanych. Niewielka zdolność kapilarnego podciągania wody jest zaletą betonów jamistych w porównaniu z innymi materiałami porowatymi, gdyż nie pozwala na przenikanie wody deszczowej w głąb ściany. Przyczepność zbrojenia nie powleczonego zaczynem cementowym do betonu jamistego jest nieznaczna. Z uwagi na to, jak również ze względu na korozję nie jest wskazane stosowanie zbrojenia nie zabezpieczonego przed korozją. Własno ści akustyczne ścian z betonów jednofrakcjowych wskazują na słabe tłumienie dźwięków powietrznych. Z tych względów zaleca się stosowanie ścian o ciężarze co najmniej 350 kG/cm2. Obustronne zamknięcie porów przez otynkowanie podnosi również wydatnie własności akustyczne ścian. Deskowania przestawne do wykonywania ścian. Ekonomika budownictwa monolitycznych ścian zależy przede wszystkim od taniego i racjonalnego rozwiązania deskowań. Deskowania mogą być przestawne lub ślizgowe. W praktyce budownictwa monolitycznego ostatnich lat szersze zastosowanie ma deskowanie przestawne jako bardziej ekonomiczne, zwłaszcza przy wykonywaniu budynków kilkukondygnacyjnych. W okresie ostatnich lat wprowadzono wiele różnych systemów i konstrukcji rusztowań przestawnych. W ogólności możemy podzielić je na następujące rodzaje: a) deskowania stracone, b) deskowania płytowe, c) deskowania siatkowe, d) Według .projektu normy maksymalna nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 35. [przypisy: deski elewacyjne, Deski tarasowe sprzedaż internetowa, deski na taras ]

Comments Off

« Previous Entries