Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Łączenie przewodów wodociągowych z przyborami kanalizacyjnymi, bez zamknięcia uniemożliwiającego przepływ odwrotny, jest zabronione. Hydranty pożarowe umieszcza się przy zewnętrznych drzwiach i na podestach klatek schodowych, jak również w przejściach i korytarzach. Instaluje się je na wysokości 1,5 m od podłogi i umieszcza się w specjalnych szafkach wraz z łącznikami, wężami i prądownicami. Zgodnie z przepisami, wszystkie części domowej instalacji wodociągowej powinny być wykonane z materiałów nie wpływających na jakość wody. Przewody wodociągowe mogą być wykonywane z rur żeliwnych kielichowych i stalowych obustronnie ocynkowanych lub z rur stalowych czarnych z ochronną powłoką przeciwkorozyjną albo z rur z odpowiednich materiałów zastępczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Określenie obliczeniowej ilości wody na podstawie ilości przyborów sanitarnych. Obliczeniową ilość wody można określić na podstawie liczby i rodzaju przyborów sanitarnych zaopatrywanych w wodę, w których wydatek można sprowadzić do jednostek obciążenia instalacji wodociągowej, tj. równoważników rozbioru, a następnie wydatki te zsumować. Jako jednostkę obciążenia instalacji wodociągowej przyjęto ilość wody wypływającej z typowego zaworu czerpalnego umieszczonego przy zlewie kuchennym, wynoszącą 0,2 lisek. Dla tego przyboru wspomnianą jednostkę obciążenia JO przyjęto jako l i ustalono w stosunku do niej równoważniki dla wszystkich innych przyborów, (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Obliczanie przewodów w dużych blokach mieszkalnych. Do obliczania przewodów wodociągowych w dużych blokach mieszkalnych, gdzie obciążenie przewodów jest większe (suma jednostek obciążenia powyżej 300 —-; – 400), należy sto q = 0,2 JI N + 0,002 N gdzie oznaczenia są takie same jak we wzorze poprzednim. Współczynnik a, zmienia się nieznacznie i może być przyjęty do obliczeń z dostateczną dokładnością równy 2,15. Wówczas otrzymamy wzór q = 0,2 JiN + 0,002 N 2.
Obliczeniowe przepływy w zależności od norm zapotrzebowania wody.
Orientacyjne określenie obliczeniowego rozbioru wody. Dla orientacyjnego określenia obliczeniowego sekundowego rozbioru wody w budynkach mieszkalnych lub dla sprawdzenia obliczeń można stosować wzór inż. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha tytanowo cynkowa cena’

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku obliczenia rur wewnętrznego wodociągu na przepływ wody do celów bytowo-gospodarczych, prędkość przepływu wody nie powinna przekraczać 1,5 -:- 1,75 misek. W końcowych podłączeniach i przewodach rzadko używanych można przyjmować prędkość 2,5 misek. Przy obliczaniu przewodów przeciwpożarowych lub pracujących jednocześnie do gaszenia pożaru, przyjmuje się prędkość 2,5 misek. W przewodach sieci tryskaczowej, prędkość wody nie powinna przekraczać 4,5 -:- 5 misek. Prędkość przepływu wody w wewnętrznych przewodach głównych rozprowadzających powinna być zbliżona do prędkości 1 misek ze względu na niebezpieczeństwo uderzeń wodnych przy większych prędkościach. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries