Domy drewniane
Just another WordPress site

Istota w prostocie

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

Niewątpliwie coraz większe znaczenie przy prowadzeniu działalności przemysłowej czy usługowej ma zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do realizacji zakładanych przedsięwzięć. Dlatego przedsiębiorcy muszą dokładać wszelkich starań, by stawiane przez nich budowle wyróżniały się funkcjonalnością, a przy tym nie generowały zbyt dużych kosztów. Coraz większą popularnością na rynku budowlanym cieszą się budowle klasyfikowane jako hale stalowe. To pomieszczenia, w których łatwo prowadzić jest dowolną działalność, a przy okazji, których wzniesienie nie jest ani bardzo czasochłonne, ani kosztochłonne. Stąd znaczny wzrost ilości hal stalowych w krajobrazie polskiej gospodarki. Istota hal stalowych tkwi niewątpliwie w ich prostocie. Za cenę stosunkowo niewielkiego wysiłku powstają pomieszczenia spełniające podobne role jak budynki tradycyjne. Ważne jednak, by postawienie tego rodzaju obiektów powierzać firmom znającym się na rzeczy, dysponującym odpowiednim doświadczeniem i wymaganymi referencjami.

No Comments »

Lekka i skuteczna

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

05b0b23e9b8610fe_16790171Do niedawna pokrycia dachowe były tworzone z materiałów tradycyjnych. Jednak ostatnimi czasy triumfy na tym polu święcą blachodachówki. Warto się zastanowić skąd wzięła się popularność tego akurat materiału, choć odpowiedź wydaje się dość prosta. Cała tajemnica blachodachówki tkwi w jej uniwersalności. Jest to materiał stosunkowo łatwy w montażu. Podobnie rzecz się ma z zastosowaniem ewentualnych poprawek przy naprawie poszycia dachowego. Inną widoczną zaletą blachodachówki jest jej ciężar. Dach przez nią pokryty nie jest tak mocno obciążony jak w przypadku zastosowania innych materiałów. Oczywiście dużą wagę przy wyborze jednego z rodzajów blachodachówki musimy przykładać do ich cech charakterystycznych, do składu produktu, do gwarancji zastosowania, a także do ceny. Naturalne także, że istotną rolę przy kładzeniu tego poszycia ma fakt zatrudnienia odpowiedzialnej i rzetelnej firmy budowlanej. Tylko wiarygodne przedsiębiorstwo, dysponujące odpowiednim doświadczeniem zapewni, że materiał ten zostanie użyty zgodnie ze swoją istotą.

No Comments »

Na rys. 7.28 pokazano czesc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na rys. 7.28 pokazano część instalacji wyciągowej, stanowiącej zabezpieczenie podczas frezowania walcowego tworzyw sztucznych przed wydzielaniem się do atmosfery pomieszczenia roboczego wiórów, pyłu i gazów. Na rys. 7.29 pokazano część instalacji, stanowiącej podobne, jak poprzednio, zabezpieczenie podczas frezowania walcowo-czołowego.
9. Zagadnienia technologiczne Ogólne zasady projektowania procesów technologicznych przedmiołów z tworzyw sztucznych na frezarkach są takie same, jak dla przedmiotów z metali. Jednak szczegóły tych procesów technologiczych mogą różnić się między sobą. Wynika to z cech specyficznych tworzyw sztucznych, które trzeba zawsze mieć na uwadze, projektując proces technologiczny. Tworzywa sztuczne, szczególnie miękkie, należy mocować przy stosowaniu jak najmniejszych sił. Należy stosować podkładki (np. gumowe) zabezpieczające przed znacznym odszktałceniem tworzywa lub jego peknięciem. Ponadto mocowanie powinno być pewne i sztywne, uniemożliwiające powstawanie drgań. Jednym z najistotniejszych zagadnień technologicznych jest zagadnienie anomalii obróbkowych, ogólnie opisane w rozdz. 3 p. 3b. Niżej zostaną przedstawione sposoby zapobiegania anomaliom, mającym największe znaczenie, powstającym w pobliżu krawędzi przedmiotów obrobionych. Zapobieganie anomaliom tej grupy może odbywać się przez: 1) stosowanie podkładek zabezpieczających, 2) stosowanie odpowiednich parametrów skrawania, 3) stosowanie frezów o odpowiednich elementach geometrycznych ostrzy, 4) odpowiednią konstrukcję przedmiotu poddanego frezowaniu. Ad 1) Sposób ten został opisany w rozdz. 4 p. 9. Ad 2) Sposób ten został również opisany w rozdz. 4 p. 9. — Obróbka skrawaniem Ad 3) Stosowanie frezów o odpowiednich elementach geometrycznych ostrzy sprowadza się dla frezów walcowych do kąta pochylenia linii śrubowej ostrzy 20+45 0 , a dla frezów czołowych ponadto do stosowania kąta przystawienia w granicach z 30+450. Ad 4) Na rys. 7.30 przedstawiono przykłady przedmiotów poddanych frezowaniu z wykonanym uprzednio, przy krawędzi położonej po stronie wyprowadzania freza (frezowanie przeciwbieżne) lub po stronie wprowadzania (frezowanie współbieżne) zukosowaniem pod kątem Đ. Wartość kąta Đ wynosi natomiast głębokość zukosowania jest większa od całkowitego naddatku obróbkowego 24-3 mm. [więcej w: USG piersi, cyklinowanie bezpyłowe, oczyszczalnia ścieków, deweloper ]

No Comments »

Na rys. 7.26 przedstawiono frezy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na rys. 7.26 przedstawiono frezy składane, uniwersalne z 8 nożami. Różnice miedzy kątami w układzie wymiarowania i ustawczym są nie— wielkie. Na rys. 7.27 pokazano frez składany, uniwersalny z 4 nożami. 7. Frezarki Z uwagi na znaczną wydajność obróbki i różnorodność wykonywanych prac, frezarki zdecydowanie wypierają mniej wydajne strugarki. Do frezowania tworzyw sztucznych znalazły zastosowanie głównie frezarki do metali ogólnego przeznaczenia, bardzo rzadko używa się frezarek do drewna. Z frezarek do metali stosuje się przede wszystkim frezarki poziome i pionowe oraz frezarki kopiarki. Frezarki do drewna stosuje się w przypadku wykonywania prac prostych, nie wymagających dużej dokładności, szczególnie w przypadku frezowania części z tworzyw dobrze skrawalnych. Aby przystosować frezarkę do metali do frezowania tworzyw sztucznych, wystarczy z reguły wymiana narzędzia oraz zainstalowanie dobrze działającego urządzenia wentylacyjnego. Można jednocześnie ninstalować urządzenie do Chłodzenia narzędzi sprężonym powietrzem. Sprężone powietrze, po opuszczeniu dyszy, chłodzi narzędzie, usuwa wióry, pyły oraz gazy i zostaje odprowadzane łączenie z zanieczyszczeniami przez urządzenie wentylacyjne. Ponieważ siły skrawania podczas frezowania tworzyw sztucznych są znacznie mniejsze, niż w przypadku frezowania metali, silnik frezarki do metali jest niedociążony. Aby zmniejszyć pobór mocy biernej, można wymienić istniejący silnik fia silnik odpowiednio dobrany o mniejszej mocy. Do prac frezarskich o mniejszych wymaganiach odnośnie dokładności i jakości wykonania, np. przygotowanie rowka spawalniczego, czyszczenie spoin, usuwanie rąbków prasowniczych lub tłoczywa pozostającego w miejscu kanałów doprowadzających w wypraskach, kształtkach itp., można stosować z powodzeniem frezy osadzane w miejsce ściernicy na końcu giętkiego wałka przenośnej szlifierki ręcznej. 8. Urządzenia wentylacyjne W rozdz. 3 p. 3d opisano ogólne zagadnienia, związane z problemem powstawania, zagrożenia i usuwania pyłów i gazów podczas obróbki skrawaniem’ tworzyw sztucznych. Obecnie zostaną przedstawione przykłady odpowiednich urządzeń wentylacyjnych, stosowanych przy frezowaniu. [patrz też: Trener osobisty Katowice, układanie kostki brukowej, architektura projektowanie, wyposażenie łazienki ]

No Comments »

Wszystkie trzy przedstawione frezy sluza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wszystkie trzy przedstawione frezy służą do wykonywania rowków, odsadzeń materiału itp. Można również, szczególnie frezem przedstawio— nym na rys. 7.21, ze względu na małą szerokość frezowania, przecinać tworzywa sztuczne. Wykazują one jednak w tym zastosowaniu zasadniczą wadę: nie można nimi przecinać tworzyw o znacznej grubości. Ponadto mają one, z wyjątkiem freza na rys. 7.2], dużą szerokość frezowania, a w związku z tym dają duży opad materiału i mają duże zapotrzebowanie mocy.
W Związku Radzieckim zastosowano do frezowania tworzyw sztucznych specjalnie skonstruowane frezy składane [65]. Frezy tej grupy mają następu jące zalety: I) uniwersalność, przejawiającą się przede wszystkim w tym, że poszczególne ostrza (noże) można wyjmować, wstawiając w ich miejsce inne; w ten sposób frez składany może w zależności od potrzeb być frezem walcowym, tarczowym, kątowym, kształtowym oraz służyć do przecinania, 2) możliwość ostrzenia poszczególnych noży osobno (po wyjęciu z korpusu), co znacznie upraszcza proces ostrzenia, 3) możliwość wymiany noży i regulacji ich położenia we frezie, bez potrzeby zdejmowania freza z frezarki, 4) dużą sztywność, 5) prostą obsługę. Do wad zaliczyć można: I) dość duże rozmiary (minimum D 100*150 mm), 2) ograniczona do 50—60 mm głębokość frezowania. Jest to szczególnie istotne podczas przecinania oraz frezowania jako frezem tarczowym. Na rys. 7.24 pokazano frez składany, uniwersalny z dwoma nastaw— nymi ostrzami. Minimalne i maksymalne szerokości frezowania wy— noszą odpowiednio: 4 i 70 mm. Noże nie są umieszczone promieniowo w korpusie. Kąty przyłożenia i natarcia w układzie ustawczym mają wartości (rys, 7.25); au = a —p (7.42a) (7.42b) gdzie: au — kąt przyłożenia w układzie ustawczym, — kąt natarcia w układzie ustawczym, a — kąt przyłożenia w układzie wymiarowania, — kąt natarcia w układzie wymiarowania, ep — kąt zmieniający wartości kątów a i 7, zależny od przesunięcia e noża i średnicy D freza; dla punktu ostrza freza na średnicy p i o przesunięciu e: sin (7.43) [hasła pokrewne: Plecaki do szkoły, zbiorniki na deszczówkę, baterie umywalkowe, Grzejniki dekoracyjne chromowane ]

No Comments »

3) Frezowanie przezroczystego azotanu celulozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

3) Frezowanie przezroczystego azotanu celulozy frezami palcowymi ze stali narzędziowej węglowej [74] wykładników potęgowych m, ur i ev B, jest w tym przypadku korekcyjnych: BD uwzględniającego średnicę freza — tabl. 7.3, BN uwzgledniającego gatunek węglików spiekanych ostrzy — tabl. 7.4 i BM uwzględniającego rodzaj laminatu — tabl. 7.5. 4. Ciepło i temperatura w procesie frezowania Podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych frezem kątosvym o hp == 0,40+0,45 mm żauważono w obszarze skrawania zmianę koloru tworzywa z ciemnobrunatnego na czerwono-brunatny. Zmiana ta świadczy o przypaleniu powierzchni tworzywa. Podobną zmiane koloru zaobserwowano podczas frezowania tego samego materiału frezem tarczowym trójstronnym o hp 0,45+0,50 mm. W danych przypadkach dopuszczalna wielkość starcia hp na powierzchni przyłożenia wynosiła więc odpowiednio 0,40+0,45 mm i 0,45+0,50 mm. Frezy o takich wartościach hp zapewniały uzyskanie 4+5 klasy chropowatości powierzchni [64]. Podobnie jak dla innych sposobów obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, również dla frezowania brak jest bliższych danych, dotyczących przebiegu zjawisk cieplnych, zachodących podczas skrawania. W literaturze spotyka sie natomiast informacje o temperaturach skrawania. Największy wpływ na temperaturę skrawania ma prędkość skrawania. Na rys. 7.11 przedstawiono zależność t f(v) dla walcowego frezowania fenolowego laminatu papierowego w zakresie prędkości skrawania 150+1300 m/min. Znalezione zależności można wyrazić wzorami: w przypadku pomiarów metodą elektrody pojedynczej [65] t— 49,7 0,30 [OC] (7.30) w przypadku pomiarów metodą ostrza składanego t 32 , 3 • vo (7.31) nia fenolowych laminatów papierowych i 0 70+80 0 C wyższe od temperatur zmierzonych podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych. Zwiększenie prędkości skrawania 10 razy powoduje około dwukrotne zwiększenie ternperatury. Na rys. 7.13 przedstawiono zależnoŚć temperatury skrawania Od posuwu w zakresie 0,05+1 mm/ostrze podczas współbieżnego frezowania walcowego fenolowego laminatu papierowego, wykreśloną na podstawie pomiarów metodą elektrody pojedynczej. Odpowiednie wzory mają po- stać: 005 0/0 0,20 030 450mm/ostrze w przypadku frezowania z prędkością skrawania 150 m/min [CCI (7.32) — w przypadku frezowania z prędkością skrawania 670 m/min t = 385 [oc] (7.33) [hasła pokrewne: wynajem nagłośnienia, Studnie głębinowe, deska elewacyjna, baterie umywalkowe ]

No Comments »

Niektóre wyroby galanteryjne z tworzyw

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektóre wyroby galanteryjne z tworzyw sztucznych, np. oprawy okularowe z azotanu celulozy, wykonuje się za pomocą wykrawania, a następnie frezowania małym frezem palcowym na kopiarce. Na rys. 7.19 pokazano frez palcowy, służący do frezowania na kopiarce. Wykonany on jest, ze względu na stosowanie do materiałów dobrze skrawalinych, ze stali narzędziowej węglowej NEOOOIIO. Na rys. 7.20 pokazano frez palcowy, jednoostrzowy, o ostrzu z węglików spiekanych, który może być stosowany do podobnych celów. Frezy te wykonywane są o średnicach D 3+22 mm. Frezy tego typu mogą być mocowane współśrodkowo lub mimośrodowo względem osi frezowania. Z uwagi na prostsze wykonanie i możliwość zachowania stałego promienia frezowania Df/2, niezależnie od zużycia freza, większe zastosowania znalazły frezy mocowane nieśrodkowo. Frezy, przeznaczone do takiego mocowania, nie mają kąta przyłożenia w układzie wymiarowania, powierzchnia przyłożenia freza jest współśrodkowa z osią freza. Kąt przyłożenia uzyskuje się przez nieśrodkowe zamocowanie freza w uchwycie. W tym celu stosuje się specjalne uchwyty o określonej mimośrodowości dla pewnego zakresu średnic frezowania. W tabl. 7.7 podano zalecane wielkości do ustawienia freza w uchwycie. Na rys. 7,21 pokazano frez tarczowy z ostrzami z węglików spiekanych lub ze stali szybkotnącej. Ostrza te nie są lutowane bezpośrednio do korpusu freza 1 lecz do wkładek 2, te natomiast z kolei lutowane są do korpusu. Uzyskuje się w ten sposób lepsze wykorzystanie węglików spiekanych. Szerokość frezowania tym frezem wynosi B 5+8 mm. Płytki mogą być mocowane do korpusów frezów również w sposób mechaniczny. Na rys. 7.22 przedstawiono frez, w którym ostrza 1 z wę— glików spiekanych są lutowane do wkładek 2, a te mocowane są mechanicznie za pomocą klinów 3 do korpusu 4 freza. Szerokość frezowania [hasła pokrewne: Autolaweta Warszawa, architektura projektowanie, usługi budowlane, aranżacje wnętrz ]

No Comments »

6. Frezy Frezy, przeznaczone do skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

6. Frezy Frezy, przeznaczone do skrawania tworzyw sztucznych, różnią się konstrukcyjnie od frezów przeznaczonych do skrawania metali czy drewna. Różnice te można sprowadzić do następujących szczegółów: 1) kąty: przyłożenia, natarcia, przystawienia i pomocnicze kąty przystawienia są większe, niż w przypadku frezów do skrawania metali, 2) frezy do skrawania tworzyw sztucznych nie powinny mieć łysinek (powierzchni walcowych na ostrzach), które pogarszają jakość obrobiónej powierzchni tworzywa i trwałość ostrzy frezów, 3) ze względu na znacznie mniejsze siły skrawania podczas frezowania tworzyw sztucznych, niż w przypadku frezowania metali, wymiary frezów mogą być znacznie większe, niż przy frezowaniu metali, przy tych samych wymiarach trzpieni frezarskich, 4) ze względu na to, że tworzywa sztuczne w przeważającej mierze frezuje się na frezarkach do metali, które nie zapewniają dostatecznie dużych posuwów na minutę, ilość ostrzy frezów ogranicza się do ż 2+4, 5) rowki wiórowe muszą być odpowiednio duże, aby mogły swobodnie pomieścić powstające wióry, w ilości o wiele większej, niż podczas frezowania metali, 6) w porównaniu z frezami do skrawania drewna, frezy do skrawa— nia tworzyw sztucznych mają sztywniejszą konstrukcję, nieco mniejsze kąty, szczególnie kąt 7, a przede wszystkim najczęściej mają ostrza z weglików spiekanych, Ostrza frezów mogą być wykonane w sporadycznych przypadkach ze stali narzędziowej węglowej. Większą trwałość ostrzy zapewniają stale szybkotnące różnych gatunków. Dla frezowania tworzyw trudnoskrawal— nych, np. z napełniaczami szklanymi lub mineralnymi, należy stosować frezy o ostrzach z węglików spiekanych, najlepiej grupy H. Jak wykazują badania [6, 7], największą trwałość ostrzy zapewniają węgliki gatunku H20 wg PN-60/H-89500. Frezy walcowe powinny mieć ostrza Śrubowe. Zapewniają one większą równomierność pracy frezów, z uwagi na większą ilość ostrzy jednocześnie skrawających oraz zmniejszają niebezpieczeństwo powstawania anomalii obróbkowych. [patrz też: sklepy internetowe, drzwi zewnętrzne, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, lustra łazienkowe ]

No Comments »

Interesujaco przedstawia sie rozklad temperatur

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Interesująco przedstawia się rozkład temperatur w warstwie wierzchniej tworzywa. Wyniki badań takiego rozkładu podczas współbieżnego frezowania walcowego fenolowego laminatu papierowego pokazano na rys. 7.17. Zależności można wyrazić wzorami: t = Cl • aoă5 [oc] przy v = 670 m/min (7.40) t C • a0 ’60 [cc] przy v 150 m/min (7.41) gdzie: Cl, Ce — współczynniki proporcjonalności, a — odległość punktu pomiarowego od powierzchni obrabianej w mm. Na skutek bardzo małej przewodności cieplnej, już na głębokości 0,15+0,30 mm od powierzchni obrabianej nie stwierdzono przyrostów temperatury, a na głębokości 0,01+0,03 przyrosty temperatury są dwa razy mniejsze od przyrostów temperatury, zmierzonych na powierzchni obrabianej. W tabl. 7.6 zestawiono porównanie różnych metod pomiaru temperatur skrawania, które mogą być stosowane podczas frezowania. Z analizy danych liczbowych tabl. 7.6 wynika, że pomiary temperatur skrawania za pomocą elektrody pojedynczej mają największe wartości Liczbowe — są one więc najbardziej zbliżone do maksymalnych
temperatur skrawania, co predestynuje przede wszystkim tę metodę oraz metody: elektrody podwójnej i ostrza składanego do najszerszego zastosowania. Pomiary temperatur skrawania metodami termopary Obcej i półobcej oraz termokolorów nie różnią się od pomiarów, przeprowadzanych podczas obróbki metali skrawaniem. Zasady metod: ostrza składanego termopary zwykłej, elektrody pojedynczej i podwójnej zostały podane w rozdz. 3 p. 4e. Grubość płytek stosowanych do dwu ostatnich metod mieści się w granicach 0,004 + 0,01 mm. W metodzie elektrody pojedynczej stosuje się najczęściej
płytkę aluminiową, natomiast w metodzie elektrody podwójnej zestaw płytek: aluminiowej i miedzianej lub miedzianej i żelaznej, Metoda elektrody podwójnej jest prostsza w użyciu, niż elektrody pojedynczej, nie potrzeba bowiem stosować w niej urządzeń ze szczot- kami do przewodzenia prądu elektrycznego. 5. Gładkość obrobionej powierzchni Informacje z zakresu gładkości powierzchni tworzyw sztucznych, obrobionych frezowaniem, są bardzo skromne. [patrz też: producent zniczy sprzedaż hurtowa, gabloty aluminiowe, cyklinowanie bezpyłowe, surowce wtórne ]

No Comments »

Wplyw posuwu na temperatury nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływ posuwu na temperatury nie jest duży. Z rys. 7.13 widać, że dziesięciokrotne zwiększenie posuwu od 0,05 do 0,5 mm/ostrze powoduje powiększenie temperatury skrawania o ok. 200/0. Wpływ głębokości skrawania w zakresie g 0,5+20 mm podczas frezowania fenolowego laminatu papierpwego przedstawiono na rys. 7.14. Zależność można wyrazić wzorem: 253 • [oc] (7.34) Porównując wykładniki potęgowe i wartości współczynników w odpowiednich wzorach, można stwierdzić, że wpływ posuwu i głębokości skrawania jest podobny, Zależność temperatury skrawania podczas współbieżnego frezowania walcowego fenolowego laminatu papierowego od prędkości skrawania, posuwu i głębokości skrawania ma postać [65]: t 41,5 • v0’3 • p 02’1 • gon [oc] (7.35) Przeprowadzone zostały również badania nad wpływem odmiany frezowania walcowego na temperaturę skrawania. Otóż okazało się, że temperatury mierzone podczas frezowania przeciwbieżnego są 0 5+80/0 większe od temperatur mierzonych podczas frezowania współbieżnego. Badania, prowadzono dla v 670 m/min. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że podczas frezowania przeciwbieżnego ostrza freza przed skrawaniem ślizgają się przez pewien okres czasu po obrabianym tworzywie, ugniatając go, a dopiero później, w miarę powiększania się grubości warstwy skrawanej, skrawają. Okres ślizgania i ugniatania jest okresem, w którym na skutek tarcia wydziela się dodatkowa ilość ciepła. Z dotychczasowych badań wynika, że szerokość frezowania B praktycznie nie wpływa na temperatury skrawania, Na rys. 7.15 przedstawiono zależność t f (hp) podczas współbieżnego frezowania walcowego fenolowego laminatu szklanego. Dla hp < 0,12 zależność można wyraziĆ wzorami: t C • h0’09 [oc] przy v = 670 m/min (7.36) t C • h0’05 [oc] przy v = 150 m/min (7.37) natomiast dla 0,12: przy t = C • h0 ‘ 45 [oc] przy v = 150 m/min (7.39) t C • ho’25 [oc] v = 670 m/min (7.38) gdzie Cl, C2, Cs, C4 — współczynniki proporcjonalności. Rezultaty analogicznych badań podczas frezowania fenolowego laminatu papierowego przedstawia rys. 7.16. Przebieg krzywej jest podobny do przebiegu w przypadku frezowania fenolowych laminatów szklanych. [hasła pokrewne: puzzle, usługi hydrauliczne, glazura do łazienki, hydraulika przemysłowa ]

No Comments »

« Previous Entries